گزارش عملکرد نمایشگاه مکانیزاسیون ، ادوات و ماشین آلات کشاورزی و

نمایشگاه  باغبانی، گلخانه و نهاده ها (بذر،کود،سم)

مهرماه 1398 – مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب تهران
دانلود گزارش عملکرد نمایشگاه در سال 98