گزارش مجله کشاورز از نمایشگاه اتماک آیفارم شهریور ماه 1397

دومین نمایشگاه بین المللی آیفارم نهاده ها,سیستم های آبیاری گلخانه,ماشین آلات وصنایع وابسته درتاریخ 21 الی 24 شهریورماه 97 برگزار شدومجله کشاورز گزارشی از برگزاری این نمایشگاه تهیه کرده است.

دومین نمایشگاه بین المللی آیفارم نهاده ها,سیستم های آبیاری گلخانه,ماشین آلات وصنایع وابسته درتاریخ 21 الی 24 شهریورماه 97 برگزار شد.

مجله کشاورز گزارشی از برگزاری  نمایشگاه بین المللی آیفارم نهاده ها,سیستم های آبیاری گلخانه,ماشین آلات وصنایع وابسته تهیه کرده است.

جهت دانلود گزارش مجله کشاورز از نمایشگاه اتماک آیفارم شهریورماه 97 برروی لینک زیرکلیک کنید.

ماهنامه کشاورز 97 2018-12-11