بایگانی: اخبار

افتتاحیه نمایشگاه

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایانا، محمدعلی طهماسبی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با بیان این که برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها سبب تبادل اندیشه خواهد شد، گفت: این نمایشگاه ها، کانون تجاری و اقتصادی هستند و سرمایه‌گذاران و افرادی که در پی راه‌اندازی فعالیت جدید در بخش کشاورزی هستند … ادامه خواندن "افتتاحیه نمایشگاه"

حضور مالکین بیش از بیست و هفت هزار و پانصد هکتار از زمین‌های کشاورزی، باغات و گلخانه‌های کشور

بیش از 27500 هکتار #تسهیلات_ویژه_نمایشگاه شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد جهت … ادامه خواندن "حضور مالکین بیش از بیست و هفت هزار و پانصد هکتار از زمین‌های کشاورزی، باغات و گلخانه‌های کشور"

حضور جمعی از کشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران پیشرو استان گلستان در نمایشگاه آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان #تسهیلات_ویژه_نمایشگاه شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد … ادامه خواندن "حضور جمعی از کشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران پیشرو استان گلستان در نمایشگاه آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم"

همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابهر (استان زنجان) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه

شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد جهت بازدید بهره‌برداران و متخصصین گرامی … ادامه خواندن "همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابهر (استان زنجان) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه"

ارائه تسهیلات رایگان رفت و آمد به کشاورزان پیشرو

شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد جهت بازدید بهره‌برداران و متخصصین گرامی … ادامه خواندن "ارائه تسهیلات رایگان رفت و آمد به کشاورزان پیشرو"

همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل (استان اصفهان) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه

شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد جهت بازدید بهره‌برداران و متخصصین گرامی … ادامه خواندن "همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل (استان اصفهان) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه"

همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آشتیان (استان مرکزی) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه

شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد جهت بازدید بهره‌برداران و متخصصین گرامی … ادامه خواندن "همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آشتیان (استان مرکزی) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه"

همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه

شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد جهت بازدید بهره‌برداران و متخصصین گرامی … ادامه خواندن "همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه"

همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان (استان تهران) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه

شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد جهت بازدید بهره‌برداران و متخصصین گرامی … ادامه خواندن "همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان (استان تهران) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه"

همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا (استان قزوین) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه

شرکت برساز رویداد پارس، مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی آی‌فارم و اتماک-آی‌فارم که از تاریخ 2 الی 5 مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب تهران برگزار خواهد شد، با حمایت مرکزتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به ارائه تسهیلات رایگان ویژه رفت و آمد جهت بازدید بهره‌برداران و متخصصین گرامی … ادامه خواندن "همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا (استان قزوین) در رابطه با اعزام بازدیدکننده متخصص به نمایشگاه"