گالری تصاویر – 97

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی اتماک-آی فارم شهریور 1397

مجموعه زیرمنتخبی ازتصاویرنمایشگاه در روز اول میباشد:


تصاویرنمایشگاه ماشین آلات کشاورزی اتماک-آی فارم مرداد 1396

تلفن:41047000 – 021

ایمیل: info@ifarmexpo.com
وب سایت : www.ifarmexpo.com
کانال تلگرامی آی فارم: telegram.me/