پوستر نمایشگاه

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،ادوات و تجهیزات کشاورزی آیفارم

تلفن تهران:41074000 – 021

تلفن تماس : (داخلی 7000 – 4200) 31519-051

ایمیل: info@ifarmexpo.com

وب سایت : www.ifarmexpo.com

وب سایت:www.eventsportal.ir

کانال تلگرامی آی فارم: telegram.me/ifarmexpo