زمان بازدید و آدرس

زمان بازدید و آدرس نمایشگاه

زمان بازدید و آدرس نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

زمان بازدید از نمایشگاه

2 الی 5 مهرماه 1398 ، ساعت بازدید 10 الی 17

آدرس: 

آزاد راه خلیج فارس– روبروی مرقد امام خمینی(ره)- جنب دانشگاه شاهد-  نرسیده به عوارضی تهران قم- فاصله تقریبی از ابتدای آزادراه خلیج فارس ۱۰ کیلومتر

اتوبان شهید کاظمی– آزادراه خلیج فارس- نرسیده به عوارضی تهران قم -سمت راست -شهر آفتاب


زمان بازدید و آدرس ازنمایشگاه بین المللی اتماک آی فارم

تلفن:41074000 – 021

ایمیل: info@ifarmexpo.com
وب سایت : www.ifarmexpo.com
کانال تلگرامی آی فارم: telegram.me/ifarmexpo