برنامه های جانبی سال 97

نمایشگاه کشاورزی اتماک_آیفارم

برنامه های جانبی دومین نمایشگاه کشاورزی اتماک-آی فارم شهرآفتاب تهران 97

 

فرصتی مناسب جهت رونمایی از آخرین دستاوردها و نوآوری های بخش کشاورزی همزمان با دومین نمایشگاه کشاورزی اتماک_آیفارم

لطفا جهت اطلاع از برنامه زمان بندی این همایش ها فایل زیر را دانلود کنید

برنامه های جانبی
نظام مهندسی کشاورزی پنج شنبه 17-14

کشت گندم روی پشته عریض و کف جوی جمعه 12-10

کاربرد پردازش تصویر در کشاورزی جمعه 14-12

 

آشنایی تئوری و عملی با کاربرد پهپادها و فناوری های هوایی و
فضایی در طیف سنجی، کنترل آب و خاک،تنش های گیاهی، آفات
و نحوه محلول پاشی و سم پاشی با روباتهای پرنده
جمعه 16-14

نظام مهندسی کشاورزی جمعه 17-16

 

کشاورزی حفاظتی با تاکید بر ماشین آلات دیم شنبه 12-10

فناوری های نوین شنبه 14-12

 

آشنایی تئوری و عملی با کاربرد پهپادها و فناوری های هوایی و
فضایی در طیف سنجی، کنترل آب و خاک،تنش های گیاهی، آفات
و نحوه محلول پاشی و سم پاشی با روباتهای پرنده
شنبه 16-14

نظام مهندسی کشاورزی شنبه 17-16

 

کسب و کارهای دیجیتال کشاورزی پنج شنبه 14-12

 

هوشمندسازی کشاورزی پنج شنبه 12-10

تلفن:41074000 – 021

ایمیل: info@ifarmexpo.com
وب سایت : www.ifarmexpo.com
کانال تلگرامی آی فارم: telegram.me/ifarmexpo